Samedi, 17 De Avril De 2021

Ajuntament de Tarrés

C/ MONTSERRAT, 17, Tarrés - 25480
Tèlèphone: 973175620 Fax: 973175701

Portada

Ajuntament de Tarrés.  C/Montserrat, 17  25480 Tarrés.    ajuntament@tarres.cat

Tots els continguts del lloc web de l'ajuntament de Tarrés que inclouen, sense caràcter limitador, textos, gràfics, logotips, icones de botons, imatges, arxius d'àudio i software, etc.- són, bé propietat de l'ajuntament de Tarrés, bé dels clients o proveïdors, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat  i intel·lectual. La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, ordenació i muntatge) de tot el contingut del lloc web **nom poble** és propietat exclusiva de l'ajuntament de Tarrés i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. Tot el software utilitzat al lloc web l'ajuntament de Tarrés és del'ajuntament de Tarrés o els seus proveïdors de software, i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Queda totalment prohibida qualsevol mena d'utilització del contingut d'aquest lloc web, incloses la seva reproducció, modificació, distribució, transmissió, posterior publicaci&ocaute;, exhibició o representació total o parcial, sense consentiment exprés de l'ajuntament de Tarrés o dels seus proveïdors.

l'ajuntament de Tarrés i altres denominacions de productes, serveis, gràfics i logotips de l'ajuntament de Tarrés són marques protegides per l'ajuntament de Tarrés. Les denominacions d'altres productes, serveis i companyies esmentades en aquest document poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda en el lloc web de l'ajuntament de Tarrés (inclosos el seu propi disseny, configuració i forma d'exposició del lloc web) que es realitzin sense autorització de l'ajuntament de Tarrés constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

l'Ajuntament de Tarrés es reserva tots els drets a modificar, limitar o cancel·lar l'accés i els continguts del web en qualsevol moment i no assumeix cap responsabilitat sobre la seva actualització. Així mateix, l'ajuntament de Tarrés es reserva la facultat d'efectuar modificacions en la configuració o presentació del seu web, i pot fer ús d'aquesta facultat sense avís previ.

Tant l'accés al web de l'ajuntament de Tarrés com l'ús de qualsevol informació continguda és d'exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix o l'usa, i l'ajuntament de Tarrés no respon de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se de l'accés o ús de la informació. l'Ajuntament de Tarrés no garanteix que la informació, text, gràfics, vincles o qualsevol altre contingut del seu web siguin exactes o complets, i hi exclou, especialment, qualsevol responsabilitat que es pogués derivar dels continguts i serveis comercials o d'altra índole de webs que es poguessin enllaçar electrònicament ( link ), directament o indirectament, a través del web de l'ajuntament de Tarrés.

Per facilitar-ne l'accés, pot ser que l'ajuntament de Tarrés inclogui vincles a pàgines d'Internet que pertanyin o estiguin gestionades per tercers. En entrar en aquests llocs, ha de revisar i acceptar les normes d'ús d'aquesta pàgina abans d'utilitzar-la. També ha d'acceptar que l'ajuntament de Tarrés no té cap control sobre el contingut d'aquestes pàgines i que no pot assumir cap responsabilitat de material creat o publicat per aquests. A més, el vincle a un lloc aliè a l'ajuntament de Tarrés no implica que l'ajuntament de Tarrés l'aprovi, ni els productes o serveis als quals es fa referència.

El fet que en el web de l'ajuntament de Tarrés es faci referència a productes, serveis, marques, noms comercials, fabricadors, subministradors, etc., propietat de tercers, no constitueix el seu patrocini o recomanació per part de cap de les entitats del l'ajuntament de Tarrés.

l'ajuntament de Tarrés exclou i declina qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de la transmissió d'informació entre usuaris a través de la xarxa Internet i no adquireix cap responsabilitat per problemes tècnics o fallades mecàniques en els equips informàtics produïts durant la connexió a la xarxa, ja sigui a través del web de l'ajuntament de Tarrés o de webs de tercers.

l'ajuntament de Tarrés no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes ActiveX), generats amb la finalitat d'obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.

La informació d'aquesta web només té caràcter informatiu i en cap cas té caràcter contractual per part de l'ajuntament de Tarrés.

El contingut del web de l'ajuntament de Tarrés únicament és aplicable a territori espanyol.

l'Ajuntament de Tarrés  garanteix l'absoluta confidencialitat de les dades personals dels usuaris del web de l'ajuntament de Tarrés. Les dades proporcionades seran incorporades a una base de dades gestionada sota l'exclusiva responsabilitat de l'ajuntament de Tarrés, creada per facilitar als usuaris la utilització dels serveis oferts per aquesta, així com per informar-los sobre els productes i serveis que puguin ser del seu interès. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, l'usuari pot en tot moment exercitar els drets que la llei li confereix relatius a l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la cessió de les seves dades al fitxer de propietat exclusiva de l'ajuntament de Tarrés enviant un e-mail a: ajuntament@tarres.catPlan du site